Smart Industri Norra Mellansverige 2

Syfte och mål med projektet    
Skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag som bidrar till att stärka innovationsklimatet och den industriella omställningen i Norra Mellansverige.

Bidra till förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft för företag i industriregionen.
Stärka industrins marknadsföringsförmåga så att mer hållbara, produktiva affärsmodeller och effektiva företag utvecklas.Attrahera ungdomar och identifiera företagens behov så utbildningssystemet matchar behovet.

Aktiviteter - utvecklingsområden

Industriell omvandling i Norra Mellansverige är en pågående process där projektet Smart Industri Norra Mellansverige 2 är en satsning med utvecklingsområden som kommer leva vidare i olika satsningar och projekt.
I projektet etableras samverkansplattformer, samlas kunskapsunderlag för kommunikation och lärande, för framtiden.

  • Additiv Manufacturing
  • Challenge Lab
  • Processmognad
  • Skola - industri
  • Testbädd - resurseffektivitet

Kontaktuppgifter

Smart Industri Norra Mellansverige 2: Bosse Lilja, bosse.lilja@iucdalarna.se

Testbädd Additiv tillverkning: Sima Valizadeh, sima.valizadeh@sandviken.se

Challenge lab: Anna Douglas, anna.douglas@regiongavleborg.se

Testbädd - Resurseffektivitet: Kerstin Granath, kerstin.granath@dalarnasciencepark.se

Marknadsförmåga - Processmognad:
Gävleborg
Thomas Åkesson, thomas.akesson@ri.se
Ulric Jansson, ulric.jansson@sandviken.se
Dalarna
Helene Axelsson, helene.axelsson@iucdalarna.se
Kjell Grundström, kjell.grundstrom@iucdalarna.se

Skola Industri - Digital Plattform: Patrick Olsson, patrick@cpcgroup.net