Skola - Industri

Här kommer en beskrivning av de utställningsmoduler som utvecklas för att intressera barn och unga för industriella processer runt mineraler och metaller. Parallellt utvecklas moduler med samma inriktning för industrier knutna till skog. Utöver detta arbete så genomför 2047 Science Center ett antal projekt där näringslivet, industrin m.fl involveras för att möta barn och unga i olika sammanhang som t.ex industrinatta m.m.

Utställningsmoduler kring Mineraler och metaller

Projektarbetet inom Smart industri tillsammans med annat pågående arbete har nu utvecklat ett utställningskoncept enligt nedan.

En prototyp av en utställning som har potential att intressera många unga:
-   Space Mining
Ett tema som kan användas för att skapa attraktionskraft för yrken i verkstad, mineral och metallindustri:
-   Framtidens materialförsörjning
Gameifierade funktioner för progression i utställningen:
-   Utmaningar i utställningen kan nu utformas på ett sätt som ger poäng och bidrar till möjligheterna att utveckla nya kunskaper och egenskaper för progression i utställningen.
-   Ett idé om ett grundläggande levelsystem är framtaget som kan kopplas till skolans styrdokument för Level 1 (Åk 1-3) Level 2 (Åk 4-6) Level 3 (Åk 7-9)
-   Samtliga utmaningar i utställningen kan konfigureras så att användandet av kunskaper i Na och Te ämnen premieras i det gameifierade belöningssystemet.
-   Systemet kan även premiera följande parametrar:
-   Innovativt tänkande,
-   Envishet
-   Samarbete
-   Jämställdhet
-   Våga prova nya metoder
-   Upprepade försök
Interaktivitet:
-   Utmaningarna avklaras genom aktiviteter såsom t.ex.
-   Beräkningar, Laborationer och programmering m.m.
-   Fysisk ansträngning
-   Kunskapsorientering
Tillgänglighet:
-   Utställningen byggs för att vara kopierbar och portabel.
-   Utställningen byggs för att kunna användas med alla språk
-   Utställningen utvecklas med hänsyn till eventuella funktionsbegränsningar
De globala hållbarhetsmålen illustreras i samband med resultat i utställningen
-    Efter att man uppnått lyckat resultat i en utmaning så kan man erhålla ytterligare poäng och färdigheter genom att koppla ihop påverkan från momentet till globala hållbarhetsmål.


Vill du veta mer, kontakta Patrick Olsson, patrick@cpcgroup.net