High Impact Action

Challenge Lab

Inom EU-kommissionens pilotsatsning för industriell omvandling provas också nya regionala verktyg framtagna av medverkande regioner. I Norra Mellansverige har energi- och resurseffektivitet identifierats som en utmaning att arbeta tvärsektoriellt med. Under 18 månader kommer vi utveckla verktyg i form av Challenge Lab som involverar intressenter från alla sektorer, inklusive stora företag. Vi ska också skapa en såddfinansiering där idéerna, innovationer eller lösningarna utvecklade i Challenge Lab kan få stöd att växa fram. Mer information om alla EU piloter finns på https://ec.europa.eu

Vill du veta mer, kontakta Anna Douglas, anna.douglas@regiongavleborg.se