Additiv Manufacturing - 3D

3D-printing gör tillverkningsprocessen snabbare och smidigare

Additiv Manufacturing (AM) är inte längre framtiden ‒ det är nu. Och det är verkligt intressant för många företag, även om det kan vara svårt att se hur det ska gå till.  AM är en tillverkningsteknik där tredimensionella föremål byggs upp med lager-på-lager till en form som är förutbestämd och definierad i en så kallad CAD-modell. Additivtillverkning omvandlar tillverkningsindustrin från "analog" till digital genom att möjliggöra tillverkning direkt från en digital fil, en 3D-CAD-fil.

AM-tekniken skapar nya möjligheter att tillverka till exempel verktygshållare och fixturkomponeter med lägre vikt och unik geometrisk utformning. Med additiv tillverkning finns dessutom nya möjligheter att utforma och tillverka utgångsämnen, där man kan lägga till material där det behövs, istället för att skära bort mängder av material som inte behövs. Det kortar bearbetningstiderna avsevärt, eftersom bearbetningen mest handlar om att ge de områden där material lagts till sin slutliga form och finish. Och i takt med att metoden utvecklas för nya högpresterande material blir den allt mer attraktiv för verktygsbranschen, till exempel.

Vi erbjuder:

  • Expertkompetens
  • Affärsutveckling, rådgivning för material och val av 3D printingteknik
  • Nationella och internationella nätverk för kompetensutbyte
  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Möjlighet att hitta finansiärer
Sima Valizdeh arbetar för Triple Steelix samt Sandbacka Science Park i Sandviken. Hennes område är företagen i Gävleborg och Dalarna.
Ta kontakt med vår expert Sima Valizadeh om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.