Kontaktpersoner

Carina Åkerberg

Strateg, Region Gävleborg : carina.akerberg@regiongavleborg.se

Eva Lundin

Strateg, Region Dalarna:
eva.lundin@regiondalarna.se

Anders Olsson

Strateg, Region Värmland: anders.olsson@regionvarmland.se

Bosse Lilja

Projektansvarig Smart Ind. Norra Mellansverige 2,  VD, IUC Dalarna AB:
bosse.lilja@iucdalarna.se

Lennart Söderberg

Pocessledare, Sandbacka Science Center: lennart.soderberg@sandviken.se

Sima Valizadeh

Ansvarig Additiv tillverkningsteknik & affärsutveckling, Sandbacka Science Center:
sima.valizadeh.sandviken.se

Anna Douglas

Regional utvecklingsledare, Region Gävleborg: anna.douglas@regiongavleborg.se

Patrick Olsson

Skola - Industri, 2047 Science Center 
patrick@cpcgroup.net

Theres Jansson

Projektledare Bioekonomi
theres.jansson@dalarnasciencepark.se