Kunskapsunderlag från genomförda aktiviteter/projekt

Gemensam strategi för en hållbar industriell omvandling med 6 huvudsakliga utmaningar för industriomvandlingen i Norra Mellansverige.

Här hittar du inspelningen från Slutkonferens del 1 för smart Industri i NMS 2.
Det finns en paus programmet ca 1,20 in i filmen som är ca 10 minuter lång. 

Industrins betydelse för samhället

ITA Utveckling AB har på uppdrag av parterna i utvecklingsprojektet Smart Industri Norra Mellansverige (Gävleborg,Värmland, Dalarna) genomfört samhällsekonomiska beräkningar för Industrins ekonomiska avtryck i form av skatter och avgifter. Studien har utgått från ett urval av 21 företag inom basindustrin i regionen.

Industriföretags samhällsekonomiska betydelse.pdf