Avslutade aktiviteter

Här kommer vi presentera resultat från redan genomförda projekt och aktiviteter. 
Kjell Grundström, projektledare

Smart Industri Norra Mellansverig

Projektet Smart Industri Norra Mellansverige innebar ett samarbete mellan Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland samt ett antal ytterligare samverkanspartner. Finansieringsmodellen involverade EU:s regionala strukturfond (genom Tillväxtverket) samt de tre regionerna.
 
Smart Industri Norra Mellansverige byggde på regeringens Nyindustrialiseringsstrategi.
Det övergripande målet var en långsiktigt hållbar industri i Norra Mellansverige, som i det praktiska projektarbetet omtolkats till: ” Ett långsiktigt hållbart system för stöd och utvecklingsinsatser för industrins utveckling mot hållbarhet”

Kjell Grundström, projektledare för Smart Specialisering Norra Mellansverige 1, beskriver arbetet som lyckat. Man har en samverkan över länsgränser och utnyttjar de kunskaper som regionerna är bra på. Arbetet har skett med bla processmognad, kickstart digitalisering, Industrinatten, Be Digital mm.

I projektet genomfördes ett antal rundabordssamtal på olika platser. Resultatet av dessa presenterades på Industridagen på Göransson Arena den 30 september 2019. Läs mer här!

Ny internationell metod för ökad innovation utvecklas i Dalarna

Rodin Genoff, en internationellt erkänd och prisbelönt klusterutvecklingsexpert från Australien, introducerade redan för några år sedan ett arbetssätt och metodik för att utveckla nya affärsmodeller baserad på företagsnätverk. Nu har han åter varit i Dalarna och arbetat med en aktivitet kopplad till ökat hållbart trähusbyggande inom projektet Smart Industri Norra Mellansverige som finansieras av Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Samverkanspartners i aktiviteten är IUC Dalarna, ByggDialog Dalarna, Dalarna Science Park och Paper Province. Läs mer här!